Гарантії

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ підтримуються відповідно до ДСТУ 2322-93 п.6 Гарантії ремонтного підприємства:

6.1 Ремонтне підприємство гарантує відповідність відремонтованих автомобілів, агрегатів та вузлів вимогам стандарту ДСТУ 2322-93 за умови додержання у процесі експлуатації усіх вимог до догляду і обслуговування автомобіля, передбачених документацією заводів виробників.6.2 Якщо виникли несправності, що виникли не з вини замовника в період гарантійного строку, ремонтне підприємство має їх усунути за рахунок підприємства протягом трьох днів після їх подання.Замовнику забороняється виконувати розбирання агрегату, що має несправність, без представника ремонтного підприємства.6.3 Гарантійний термін експлуатації встановлюється:з ремонту автомобілів та кузовів – 20 діб, але не більше як 1500 км пробігу;з ремонту двигунів, коли необхідно замінити базові деталі – 6 місяців, але не більше, як 10000 км пробігу;6.4 Гарантійний термін зараховується з дня одержання автомобіля з ремонту.

1. Гарантійний строк на виконані роботи по капітальному ремонту вузлів та агрегатів, а також його умови вказуються Виконавцем у Гарантійному листі, який видається Замовнику на підтвердження взятих зобов’язань. Початок гарантійного строку обчислюється з дня підписання Сторонами Акту виконаних робіт.2. Гарантія на виконані роботи є чинної за умови технічного обслуговування відремонтованого транспортного засобу у Виконавця, а також дотримання Виконавцем правил експлуатації транспортного засобу (його складових).3. За умови надання Замовником власних матеріалів (запасних частин), які були використані Виконавцем при проведенні технічного обслуговування та/або ремонту транспортного засобу, гарантійні зобов’язання Виконавця втрачають чинність.А також «ПРАВИЛ надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів»